Aquest projecte té com a objectiu vincular la metodologia d’aprenentatge amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible per desenvolupar projectes significatius que motivin a l’alumnat i que aportin solucions reals a necessitats actuals de Santa Coloma de Queralt. L’alumnat dels tres centres educatiu treballen per donar respota un repte:

  • Com podem fomentar el comerç i l’artesania a Santa Coloma de Queralt per poder crear oportunitats per quedar-se a viure i treballar al municipi

Es tracta d’un projecte de retorn social a la comunitat que busca estimular l’alumnat a través d’una dinàmica on, amb un repte real, es dóna sentit a l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn es pot transferir a la realitat en forma d’acció.

23, 24 i 26 de gener
Curs 6é de primaria, Escola Cor de Roure