HISTÒRIA

Per conèixer la història de la Farinera no ens hem de situar tan lluny: ens trobem entre els anys 1893 i 1894, quan un home anomenat l’Alet va decidir construir una estructura de tres edificis amb l’herència dels seus nebots: la Filomena i en Miquel Llorens.

La Farinera formava part d’aquest conjunt de tres edificis que va construir l’Alet, juntament amb una fàbrica de ciment i una serradora. Actualment, d’aquest conjunt només se’n conserva gran part de l’estructura de la Farinera i la nau de la Serradora. De la Fàbrica de Ciment no en queden restes físiques, malgrat que, si ens hi fixem bé, veurem com al voltant encara hi ha algunes restes que són testimonis d’aquesta fàbrica, avui desapareguda.

La Farinera suposa un testimoni de l’evolució de l’activitat industrial al municipi de Santa Coloma de Queralt. Ens permet fer un repàs històric de la industrialització de l’últim segle, des de l’activitat preindustrial, passant per les diferents adaptacions tècniques i tecnològiques que ha requerit la modernització dels sistemes i maquinàries, fins a arribar a l’any 2003, quan va tancar les seves portes.

De fet, als primers anys era una única màquina de vapor la que feia anar aquestes tres indústries. Avui en dia encara en podem veure la xemeneia, l’única que segueix en peu de tot el nucli urbà de Santa Coloma de Queralt. Més tard, va passar a funcionar gràcies a l’adaptació del sistema elèctric.

L’edifici de la Farinera és tot ell de tipus industrial, sense elements decoratius. És una construcció tradicional adaptada exclusivament a l’activitat productiva que s’hi portava a terme: la de moldre el blat per convertir-lo en farina. El gran avantatge d’aquest edifici és el seu bon estat de conservació: es conserva pràcticament tota la maquinària que permetia el seu funcionament. De fet, les màquines encara es poden veure en el seu lloc original i presenten un molt bon estat de conservació.
La Farinera és un referent insubstituïble per a la història social, econòmica i cultural de Santa Coloma. A més de l’evident valor arquitectònic de l’edifici, no s’han d’oblidar els aspectes socioculturals i etnològics que custodien les seves parets. Si mireu el vostre voltant, encara podreu trobar part de les pàtines originals amb l’envelliment natural a les parets, retalls de diaris de l’època, publicitats, anuncis, cartells… tots ells testimonis d’un temps passat i de la vida de totes aquelles persones que van treballar per a la Farinera de Santa Coloma de Queralt.

PROJECTE

El projecte de La Farinera pretèn convertir l’espai en un dinamitzador sociocultural. Un lloc que uneix el museu, un centre d’interpretació i un espai polivalent amb un centre de coneixement i dinamització del blat i del territori.

D’aquesta manera, s’estableixen tres grans àrees d’acció estratègica que es desglossen en diferents objectius;

  • Esdevenir espai connector i impulsor d’iniciatives amb capacitat d’establir aliances publicoprivades.
  • Establir una dinàmica organitzativa d’interacció centrada en la innovació metodològica i l’avaluació contínua.
  • Dotar i impulsar majors recursos humans, d’infraestructura i econòmics l’espai.
  • Assolir el reconeixement públic i ciutadà com a espai de dinamització social, patrimonial i cultural de referència local.
  • Articular una proposta programàtica que impulsi iniciatives socials, culturals i educatives vinculades a Santa Coloma de Queralt i l’àrea d’influència.
  • Dotar d’eines i metodologies innovadores per connectar amb els diversos públics.
  • Establir una estratègia de comunicació i màrqueting sobre el nou relat, proposta de valor i els eixos de programació.
  • Aconseguir millorar la museografia i l’experiència de visita a la Farinera.
  • Activar un pla de conservació, restauració i recerca vinculant la història, patrimoni i medi ambient de la Baixa Segarra.
Tots tres objectius es desenvoluparàn seguint unes línies d’actuació amb la mirada al futur per aconseguir dinamitzar l’espai, dotar-lo de contingut, etc. Us animem a seguir-nos la pista perquè La Farinera és un projecte farcit d’idees i poc a poc les anirem presentant.

ESPAIS

A La Farinera de Santa Coloma de Queralt hi conviuen diferents espais en l’actualitat, fruit d’un temps passat, present i de futur. Així, tenim l’espai museïtzat que romàn intacte al qual ubiquem tots els enginys que servien per obtenir la farina, des dels diferents molins fins a les oficines, aquest espai és visitable i serveix a l’espectador per entendre com funcionava tot el procés des de que entrava el blat fins que sortia la farina dins els sacs.

Emmarcat en la variant dinamitzadora de La Farinera, hi ha un seguit d’espais adaptats perquè es realitzin tota mena d’activitats; teatre, presentacions, tallers, visites de centres escolars, mostres, etc. El futur de La Farinera passa per ser un centre viu i és per això que disposem d’aquests espais on el passat i el futur poden conviure.

Vols més informació sobre lloguer dels nostres espais?